Байланыс

Біздің мекен-жайымыз:

050013, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 175, 4 қабат.

Телефон: 272-87-30. Факс:272-86-11

267-00-44 (жарнама бөлімі)

Сайт:  www.kazgazeta.kz

Email: kaz_gazeta@mail.ru

Біздің есеп-шотымыз:

ТОО “Қазақ газеттері”

РНН600700191903

БИН060640001476

BICKCJBKZKX

IBANKZ978560000000015416

Алматинский городской филиал

АО «БанкЦентрКредит»

г. Алматы

Кбе16