Байланыс

Біздің мекен-жайымыз:

050013, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 175, 2 қабат.

Телефон: 272-87-30. Факс:272-86-11

Сайт:  www.kazgazeta.kz

Email: kaz_gazeta@mail.ru

Біздің есеп-шотымыз:

ТОО “Қазақ газеттері”

РНН600700191903

БИН060640001476

BICKCJBKZKX

IBANKZ978560000000015416

Алматинский городской филиал

АО «БанкЦентрКредит»

г. Алматы

Кбе16


«Үркер» журналының   мекен-жайы:

Алматы қаласы, Абай даңғылы 143, 6-қабат, 622-бөлме.

e-mail: Urker_2010@mail.ru

телефон номері: 394-41-34.

факс: 394-42-60.


«Ана тілі» ұлт газетінің мекен-жайы:

Алматы қаласы, Абай даңғылы 143, 6-қабат, 615-бөлме.

e-mail: anatili_gazetі@mail.ru

телефон номері: 394-42-46,

факс: 394-42-60.


Уйғур авази” газетінің мекен-жайы:

Алматы қаласы, Абай даңғылы 143, 6-қабат, 629-бөлме.

e-maіl: u_avazі@maіl.ru

телефон номері: 394-41-62;

факс: 394-37-60.


«Экономика» газетінің мекен-жайы:

Алматы қаласы, Абай даңғылы 143, 6-қабат, 625-бөлме.

e-mail: kazekonomica@mail.ru

телефон номері: 394-41-29,

факс: 394-42-60.


«Ақиқат» журналының   мекен-жайы:

Алматы қаласы, Абай даңғылы 143, 6-қабат, 613-бөлме.

e-mail: akikat1921@mail.ru

телефон номері: 394-42-63.

факс: 394-42-60.


«Мысль» журналының   мекен-жайы:

Алматы қаласы, Абай даңғылы 143, 6-қабат, 608-бөлме.

e-mail: zhurnal_musl@mail.ru

телефон номері: 394-42-62.

факс: 394-42-60.